”We streven naar gezamenlijkheid!”

Wat is de volgende stap voor de beroepsgroep?
De dag is bijna ten einde. Tweehonderd huisartsen hebben gepraat, zijn het eens geweest, hebben verschillen benoemd, hebben samen gelachen om de grapjes van Fokke en Sukke. Morgen zitten ze alle tweehonderd weer in hun praktijk, in gesprek met hun patiënten, met hun zorgpartners. En dan? Hoe nu verder met deze aangescherpte kernwaarden en kerntaken?

Trots en verantwoordelijkheidsgevoel
Rob Dijkstra, voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Huisartsenzorg, kijkt terug op deze lange middag. Hij zegt: “Ik merkte vandaag vooral twee dingen. Trots en verantwoordelijkheidsgevoel. En een energie die me doet denken aan de energie bij de denksessies die we in de aanloop naar deze middag hebben gevoerd. Het plezier, maar ook de zorg die er uitspreekt. Want veel zaken die vanmiddag zijn langsgekomen vragen om een nadere specificering. Als stuurgroep en als projectteam halen we vandaag punten binnen waar we verder over na kunnen denken. Er zijn nog heel wat gesprekken nodig om alle reacties en bijdragen te verwerken. Ik denk dat we dat binnen een jaar moeten hebben afgerond...”
 
Gezamenlijkheid
Dijkstra gaat verder: “Ik noem wat voorbeelden. Bijvoorbeeld de definitie tussen hoog-complexe zorg en laag-complexe zorg. Waar ligt die? Hoe gaan we dat doen? Wat me ook heeft geraakt was het pleidooi om zaken positief te labelen. Een ander punt was het bewaken van onze grenzen. ‘Artsen zonder grenzen wonen in het buitenland’ zeg ik altijd. We zullen onze grenzen helder moeten neerzetten en de boodschap helder moeten overbrengen naar de maatschappij, de burger en de patiënt. Een ander punt: hoe zit het met de verantwoordelijkheden, tussen arts en specialisten? Hoe verdelen we dat met elkaar? We hebben de neiging partijen tegenover elkaar te zetten, maar ik wil het toch vooral zoeken in de gezamenlijkheid.”
 
Dingen bereiken
Er liggen grote uitdagingen voor de gehele beroepsgroep, zegt Dijkstra. In de balans tussen werk en privé, in het zoeken naar meer tijd voor de patiënt, in de financiering van ons werk, in dat vertrouwensband met de patiënt. We gaan dit heel concreet uitwerken, stap voor stap en gedragen door de groepen waarmee we dit traject hebben gelopen. We gaan onderwerpen selecteren, verschillende scenario’s opmaken en voorleggen aan focusgroepen. We gaan nu doorpakken. De sfeer was vandaag fantastisch, maar laten we niet vergeten dat het niet om sfeer gaat, het gaat erom dat we dingen bereiken.”


 
Voor de muziek uit
Na applaus uit de zaal worden de leden van de stuurgroep naar voren geroepen. Ze zetten hun handtekening op de flipover met kernwaarden en kerntaken. Daarna worden de leden van de inhoudelijke commissie in de bloemetjes gezet. De deuren klappen open, in de hal klinken de tonen van de muziek. “We gaan achter de muziek aanlopen, op weg naar het buffet...” zegt Donatello. Maar hier steken een groepje eigenwijze huisartsen een stokje voor. “Achter de muziek aan? Nee nee, als huisarts loop je natuurlijk altijd vóór de muziek uit!”
 

 

Richard Derks
Voeg toe aan selectie