Thema 3

Derde thema: Gezamenlijk

Donatello verzoekt de zaal weer om van plaats te wisselen en dit keer het liefst in stilte, maar de gemoederen zijn al te hoog opgelopen. Iedereen praat geanimeerd door elkaar.

Als iedereen zit neemt Wendy Borneman het woord voor de inleiding van het laatste thema: Gezamenlijk: “De enige echte níeuwe kernwaarde is heel logisch: ik kan en wil als huisarts allang niet meer alles in m’n eentje doen.  Maar al die samenwerking vraagt ook veel tijd. Hoe gaat dat samen? Hoe kan ik nu met al die samenwerking de band met mijn patiënten behouden?” De vraag waarover in groepjes gepraat gaat worden luidt dan ook: Hoe kun je de vertrouwensband met de patiënt behouden te midden van al die samenwerking?

Vertrouwensband
Na de groepsgesprekken trapt Donatello af met een paar stellingen van mensen uit de zaal via de Mentimeter. Zoals “Kennismaking: een goed begin is het halve werk” en daarop wordt in de zaal instemmend geknikt. Een huisarts uit de zaal vult aan: “De vertrouwensband heeft ook te maken met de band die je met collega’s hebt. Hoe sterk de band met je collega’s is, heeft ook invloed op de band met je patiënt.”
Een andere stelling luidt: “Ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van wat er speelt en dat de patiënt dat ook voelt. Organiseren dat patiënt veelal dezelfde dokter ziet.”
Iemand uit de zaal merkt op dat samenwerken niet meteen opsplitsen betekent. Het werkt juist andersom: Je moet samenwerken voor één patiënt. “Wij hadden juist het gevoel dat de patiënt een band opbouwt met de hele praktijk. Eigenlijk merken we dat omdat de patiënt weet heeft van praktijkondersteuners en andere zaken, dat hij of zij juist ons als huisarts ook goed weet te vinden.”

Strik erom
Donatello gaat verder met een andere opmerking in de Mentimeter: “Maak de verwachtingen over en weer expliciet in een soort dienstovereenkomst.” Achter de opmerking staat een hartje met een strik erom. “Strik erom!” roept Donatello. 
Er wordt luid gelachen. De persoon van de opmerking wordt opgesnord. “O, maar ik ben geen huisarts,” legt hij uit. “Ik ben oprichter van de Argumentenfabriek en getrouwd met een huisarts. Jullie hebben best een complexe relatie met de patiënt. Wat mij opvalt: alle afspraken staan op een website, maar volgens mij zou een soort dienstovereenkomst ook al kunnen helpen. Niet als een administratief proces, maar even als: Welkom in de praktijk, als u hier komt dan doen we het zo-en-zo-en-zo.” In de zaal wordt instemmend geknikt. 
Afspraken van tevoren duidelijk communiceren naar elkaar en patiënten is iets dat op een dag als vandaag als aanscherping vaak naar voren komt. 
Het wordt steeds woeliger in de zaal. Donatello sluit het blokje over de drie thema’s af. Onderwijl maakt de volgende spreker zich op, maar de zaal is nog lang niet uitgepraat.

Hanneke Hendrix
Voeg toe aan selectie