Inzicht in de mening over inloopspreekuren, huisartsenposten en koffiepauzes.

Uitkomsten patiëntenonderzoek
Het is natuurlijk heel belangrijk om als huisarts duidelijk te weten wat uw kerntaken zijn, en welke waarden belangrijk voor u zijn. Maar hoe denkt uw patiënt daarover? Wat heeft hij of zij te zeggen over de huisarts, de praktijk en de huisartsenpost?

Onderzoeksinstituut Nivel stuurde een enquête uit die door 753 mensen werd ingevuld, met als doel: de uitkomsten van de onderzoeken onder artsen naast de mening van de burger leggen. En zo werden we een stuk wijzer over de wens en de mening van de patiënt.

Trouwe klanten
En waar kwamen zij achter? Een aantal bevindingen passeren de revue. Bijna alle respondenten staan bij een vaste huisartsenpraktijk ingeschreven, en ze zijn ook erg trouw: 85 procent zit al langer dan vijf jaar bij dezelfde praktijk. En ze zijn over het algemeen erg tevreden. Bijvoorbeeld over de openingstijden van de praktijk. Maar een enkeling heeft behoefte aan een avondspreekuur. Een kleine, grappige anekdote komt van een respondent die vindt dat er wel erg vaak besprekingen en koffiepauzes zijn. De huisartsen in de zaal lachen.

Wat betreft het gebruik van de huisartsenpraktijk, hebben de meeste respondenten nog altijd een consult met de huisarts, en niet telefonisch, maar face tot face in de praktijk. En het aantal huisartsen waar men mee te maken krijgt, is ook beperkt. De helft van de respondenten heeft contact met maar één huisarts. Terwijl negen op de tien het ook helemaal niet erg vindt om met meerdere huisartsen uit een praktijk te maken te hebben.

Goede rapporten
Ook zijn er cijfers uitgedeeld, die er niet om liegen. De invullers van de enquête zijn erg te spreken over de zorg. Het laagste cijfer, een 7,3, is voor de organisatie van de huisartsenpost. Opmerkelijk genoeg zijn mensen die dit jaar gebruik maakten van de huisartsenpost positiever dan mensen die er dit jaar helemaal niet zijn geweest. Gelach en geroezemoes in de zaal. Hoe weten deze mensen dan hoe het er op de huisartsenpost aan toegaat? Het hoogste cijfer is voor de kwaliteit van zorg van de huisarts voor zijn patiënten: een 8,2. Die kunnen alle huisartsen in hun zak steken.

"Ook vindt men het belangrijk dat een huisarts zijn patiënten kent."

De respondenten mochten ook aangeven wat zij de kernwaarden van de huisarts vinden. Deskundigheid scoort daarbij het hoogst, gevolgd door betrokkenheid. Ook vindt men het belangrijk dat een huisarts zijn patiënten kent, en dat alle mensen in Nederland naar een huisarts kunnen gaan. Tenslotte wordt ook veel waarde gehecht aan het feit dat je op de huisarts en zijn of haar team kunt rekenen wanneer het nodig is.

Huisvestingsproblemen?
Een huisarts fungeert dikwijls als allround spin in het web in een dorp of wijk. Maar welke taken kunnen volgens de respondenten wel door andere hulpverleners worden gedaan? Meer dan de helft van de respondenten zegt dat de huisarts niet het aanspreekpunt moet zijn wanneer het gaat om vragen over sociale- of financiële problemen, of huisvestingsproblemen. Wederom gelach in de zaal. Huisvestingsproblemen? Men lacht opgelucht dat dit inderdaad niet een kerntaak is. Er wordt serieuzer gereageerd op een andere uitkomst: volgens een derde van de respondenten kan preventieve zorg en voorlichting over een gezonde leefstijl ook prima door een ander gedaan worden.

"Volgens een derde van de respondenten kan preventieve zorg en voorlichting over een gezonde leefstijl ook prima door een ander gedaan worden."

Tot slot hebben de respondenten op zestien stellingen antwoord gegeven, waarvan de tien belangrijkste worden uitgelicht. En wat blijkt? Bijna alle geënquêteerden vinden het belangrijk dat hun huisarts andere huisartsen opleidt, en dat de huisarts meedoet aan wetenschappelijk onderwijs.  

Een pluim van de patiënt voor de huisarts. De respondenten zijn over het algemeen erg tevreden. Deze uitkomsten zijn een goed startpunt om met patiënten het gesprek aan te gaan waar huisartsen voor staan.

Nynke de Jong
Voeg toe aan selectie