Woudschoten: historische grond

De bakermat van de huisartsgeneeskunde
“Het was in die tijd een belangrijke vraag voor onze beroepsgroep... Waarin onderscheid de huisartsenzorg zich nu eigenlijk van de specialistische geneeskunde? Wat houdt het beroep van ‘huisarts’ precies in?” vraagt Rob Dijkstra (bestuursvoorzitter NHG en voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Huisartsenzorg) tijdens zijn inleiding. Conferentieoord Woudschoten, de plek waar zo’n 200 huisartsen vandaag samen zijn, speelt een belangrijke rol bij het antwoord.

Schouders van reuzen
Rob Dijkstra vertelt verder: “We staan hier vandaag bijna letterlijk op de schouders van reuzen. Hier, in Woudschoten, werd in 1959 voor de eerste keer nagedacht over onze kernwaarden en kerntaken.” Het DNA van het vak ‘huisarts’ was in die tijd nog niet goed ontleed. De eerste kernwaarden werden tijdens de ‘Woudschotenconferentie’ opgeschreven. Dat ging niet zonder slag of stoot, vertelt Dijkstra, er waren destijds twee volle dagen voor nodig en er werd over gepraat tot diep in de nacht. Dijkstra: “We staan hier op de bakermat van de huisartsgeneeskunde.”

Aanscherping noodzakelijk
Ook in 2002 werd in Woudschoten nagedacht over het vak, toen werd de ‘Toekomstvisie 2022’ geformuleerd. De uitgangspunten van toen staan nog steeds als een huis, maar er is aanscherping nodig, zegt Rob Dijkstra. De ontwikkelingen in het vak gaan razendsnel, in de diagnostiek is veel meer mogelijk en de verhouding tussen eerstelijns en tweedelijnszorg verandert snel. Dijkstra: “Er wordt in onze 24-uurseconomie veel meer van de huisarts en van het huisartsenteam verwacht. Mensen leven langer, de mogelijkheden worden steeds ingewikkelder, patiënten vragen de huisarts om regie. We worden steeds vaker geconfronteerd met problemen die niet in eerste instantie medisch zijn. We staan voor de grote maatschappelijke opgave om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Het vraagt om herijking en aanscherping, om een proces van zelfreflectie om opnieuw onze kernwaarden en kerntaken te omschrijven. Dat hebben we gedaan in het project Toekomst Huisartsenzorg. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, maar allemaal met een gedeeld gevoel van het belang van goede zorg.”

Drank en sigaren
Dagvoorzitter Donatello Piras vraagt aan de zaal of er misschien iemand bij was, bij die eerste Woudschotenconferentie in 1959. Maar daarvoor is het te lang geleden. Er is één huisarts in de zaal die 16 jaar oud was toen die legendarische conferentie werd gehouden. Hij krijgt de microfoon. Hij vertelt: “Ik heb de praktijk overgenomen van één van de deelnemers van toen. Die heeft me verteld hoe ze om drie uur in de nacht met veel drank en sigaren dat ding hebben geschreven, de kernwaarden van het vak. Dat kon toen nog, ook onder huisartsen, drank en sigaren!”

Toekomst van het vak
"De huisartsgeneeskunde staat voor belangrijke uitdagingen. We vinden dat we zelf moeten verwoorden hoe de toekomst van ons eigen vak er uitziet.” Dat zegt één van de leden van de Stuurgroep Toekomst Huisartsenzorg. Net als in 1959 staan de huisartsen stil bij de kernwaarden en de kerntaken van het vak. In conferentieoord Woudschoten, dat spreekt vanzelf, maar ditmaal zonder sigaren.

  • Op 23 en 24 januari 1959 vond de beroemde Woudschotenconferentie plaats, waar de eerste beschrijving van de functie van de huisarts werd geformuleerd: “Het aanvaarden der verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van de aan hem toevertrouwde individuele mensen en gezinnen.”
Richard Derks
Voeg toe aan selectie